PP-LG化学-GP-3400 - 全球塑胶网
HDPE-量子化学-L5040 - 全球塑胶网
2013年中国工业增长目标为10% - 全球塑胶网

HDPE-量子化学-L5040 - 全球塑胶网

日期:2020-06-07 11:29点击数:

  HDPE

  閲忓瓙鍖栧

  L5040 - 鍏ㄧ悆濉戣兌缃? 鎬ц兘椤圭洰

  HDPE

  閲忓瓙鍖栧

  L5040

   娴嬭瘯鏉′欢 娴嬭瘯鏂规硶 鍗曚綅 鏈烘鎬ц兘 灞堟湇鎷変几寮哄害 23.4 ASTM D-638 MPa 600 ASTM D-638 % 1100 ASTM D-790 MPa 63 ASTM D-2240 鐑€ц兘 鑴嗗寲娓╁害 锛?75 ASTM D-746 鈩? 128 ASTM D-1525 鈩? 鍩烘湰鎬ц兘 瀵嗗害 0.949 ASTM D-1505 g/cm 0.4 ASTM D-1238 g/10min 瑙勬牸鐢ㄩ€? 鐗规€? 鍏跺畠 鍏跺畠 鍚瑰 鐢ㄩ€? 鐡讹紝瀵肩嚎绠★紝绠¢亾锛屽惞濉戯紝鎸ゅ嚭锛屾尋鍑虹

产品分类