PBT-上海耐特-BG-0077N-V0 - 全球塑胶网
PA6-苏州天翔-BDZ30H - 全球塑胶网
PA66-德国巴斯夫-A27E01 - 全球塑胶网_1

PA6-苏州天翔-BDZ30H - 全球塑胶网

日期:2020-05-28 13:33点击数:

  PA6

  鑻忓窞澶╃繑

  BDZ30H - 鍏ㄧ悆濉戣兌缃? 鎬ц兘椤圭洰

  PA6

  鑻忓窞澶╃繑

  BDZ30H

   娴嬭瘯鏉′欢 娴嬭瘯鏂规硶 鍗曚綅 鐗╃悊鎬ц兘 姣旈噸 1.57 ? GB1463 g/m 鎴愬瀷鏀剁缉鐜? 0.4-0.9 ? GB15585-95 % 鏈烘鎬ц兘 鎷変几寮哄害 112 ? GB1040-92 MPa 鏂浼搁暱鐜? 2 ? GB1040-92 % 寮洸寮哄害 200 ? GB9341-2000 MPa 寮洸妯¢噺 7200 ? GB9341-2000 MPa 鎮噦姊佺己鍙e啿鍑诲己搴? 11 ? GB1040-98 KJ/m 鐑€ц兘 鐑彉褰㈡俯搴? 230 ? GB1634-2004 鈩? 鍏朵粬 UL94 闃荤噧绛夌骇 ? ? 瑙勬牸鐢ㄩ€? 鐗规€? 鍏跺畠 鍏跺畠 鍏跺畠

产品分类