PA66-德国特尔-7510 GF 50 - 全球塑胶网
PVC-普立万-XV1177 - 全球塑胶网
PA12-越南PMPC-1164 white - 全球塑胶网

PVC-普立万-XV1177 - 全球塑胶网

日期:2020-05-12 13:54点击数:

  PVC

  鏅珛涓噟XV1177 - 鍏ㄧ悆濉戣兌缃? 鎬ц兘椤圭洰

  PVC

  鏅珛涓?/p>

  XV1177

   娴嬭瘯鏉′欢 娴嬭瘯鏂规硶 鍗曚綅 鐗╃悊鎬ц兘 ? 姣旈噸 1.22 ? ?ASTM D792 g/cm 纭害璁$‖搴? 75 鏀拹 A, 15 绉? ?ASTM D2240 ? 鏈烘鎬ц兘 ? 鎶楀紶寮哄害 15.9 鏂 ?ASTM D638 MPa ? 8.27 100% 搴斿彉 ?ASTM D638 MPa 浼搁暱鐜? 360 鏂 ?ASTM D638 % 鐑€ц兘 鑴嗗寲娓╁害 -38.3 ? ?ASTM D746 鈩? 瑙勬牸鐢ㄩ€? 棰滆壊 娓呮櫚/閫忔槑 鐗规€? 鍏跺畠 鍏跺畠 鎸ゅ嚭 鐢ㄩ€? 绠¢亾 绠¢亾

产品分类