PVC-东莞亨塑-SHQ5A711 - 全球塑胶网
TPV-埃克森美孚-701-87W183 - 全球塑胶网
HDPE-日本东曹-7300 - 全球塑胶网

TPV-埃克森美孚-701-87W183 - 全球塑胶网

日期:2020-07-31 08:02点击数:

  TPV

  鍩冨厠妫編瀛殀701-87W183 - 鍏ㄧ悆濉戣兌缃? 鎬ц兘椤圭洰

  TPV

  鍩冨厠妫編瀛?/p>

  701-87W183

   娴嬭瘯鏉′欢 娴嬭瘯鏂规硶 鍗曚綅 鏈烘鎬ц兘 鎷変几搴斿姏 4.90 ASTM D-412 MPa 8.41 ASTM D-412 MPa 280 ASTM D-412 % 30 ASTM D-624 KN/m 87 ISO 868 鍩烘湰鎬ц兘 姣旈噸 1.02 ASTM D-792 g/cm 瑙勬牸鐢ㄩ€? 鐗规€? 鍏跺畠 鍏跺畠 鍏跺畠

产品分类