TPU-亨斯迈上海-A85P4380 - 全球塑胶网
TPU-台湾昆仲-C585A - 全球塑胶网
PP-北欧化工-BE377MO - 全球塑胶网

TPU-台湾昆仲-C585A - 全球塑胶网

日期:2020-07-26 11:10点击数:

  TPU

  鍙版咕鏄嗕徊

  C585A - 鍏ㄧ悆濉戣兌缃? 鎬ц兘椤圭洰

  TPU

  鍙版咕鏄嗕徊

  C585A

   娴嬭瘯鏉′欢 娴嬭瘯鏂规硶 鍗曚綅 鐗╃悊鎬ц兘 纭害 85卤3 JIS K-7311 Shore A 1.17卤0.02 JIS K-7311 鏈烘鎬ц兘 浼搁暱鐜? 500 JIS K-7311 % 22 JIS K-7311 mg 110 JIS K-7311 kg/cm 400 JIS K-7311 kg/cm 65 JIS K-7311 kg/cm 31 JIS K-6301 % 瑙勬牸鐢ㄩ€? 鐗规€? 鍏跺畠 鍏跺畠 鍏跺畠

产品分类